Игри

Информация за страница Тополовград

Тополовград се намира в Югоизточна България в пределите на Хасковска област. На близко разстояние до него се намира Елхово, а едновременно с това изпълнява функциите на административен център на едноименната община. Градът е разположен непосредствено на северния склон на Стара планина. От Ямбол отстои на разстояние от 64 километра в южна посока. Източноправославното християнство е религията, която винаги е изповядвала по-голямата част от местното население. Това е вярването на 98 процента от хората, живеещи в града. Също така населеното място изпълнява ролята на архиерейско наместничество към Сливенската епархия. В него функционират общо пет на брой православни църкви. С цел преодоляване на демографската криза за района се приемат редица правителствени програми преди и след 1989 година. През 70-те и 80-те години на изминалия вече 20-ти век направените опити са слаби и не дават очакваните резултати. Тогава Странджа-Сакар е планирано да се превърне в Република на младостта, но този проект не се характеризира с голям успех.

    Османски данъчен регистър от 1493 година за пръв път ни дава сведения за Тополовград. През 50-те години на 16-тото столетие селището е отбелянато като тимарско владение на няколко души. В началото на 17-ти век пък същото селище е превърнато във вакъф на Султан Баязид 2-ри, като по това време в него живеят 104 християнски семейства. Каваклийският арен на селището става арена на ожесточени сблъсъци с кърджалиите през последните години на 18-ти и първите години на 19-ти век. По това време в този район действа прочутият Индже войвода, чийто байрактар е Кара Кольо. В средата на 19-ти век отново настъпва мирен период за местното население и тогава се наблюдава интензивен процес на заселване на християнски семейства. Постепенно малкото градче придобива все по-важно значение и успява да се утвърди като важно търговско и занаятчийско средище. Освен това местното население придобива славата и на хора, които са изключително добри при отглеждането на лозя и производството на вино. Всяка година в Кавакли се провежда традиционен есенен събор, на който се излагат земеделски стоки и добитък. В началото на 1878 година и по-конкретно през януари градът е освободен от османските поробители благодарение на идващите от юг руски войски.

     През същата година Тополовград влиза в пределите на формиралата се след подписването на Берлинския договор Източна Румелия. Също така става околийски център в Сливенския окръг. Цели три са махалите, на които градът е разделен през въпросния период. Между местните кариоти и българите започва конфликт, в който Кавакли си спечелва славата на един от бастионите на елинизма в страната. В същото време обаче започва да се наблюдава и процес на благоустройство по отношение на населеното място. Развитието му като център на Сакарския район е повече от осезаемо. Околийско съдилище е създадено през 1880 година на 1 февруари. През същата година на 1 август е открита официално и пощенска станция, а през следващата са прекарани телеграфна и телефонна линии. През декември 1882 година при завръщането си от Цариград главия управител на Източна Румелия Алеко Богориди посещава Кавакли. Там той е посрещнат изключително радостно и добродушно от цялото местно население.

Етикети:   Градове , България
eXTReMe Tracker